ACTIV 4T 20W-40

  • TK00380

Castrol Activ 4T mang đến khả năng bảo vệ liên tục ngay cả khi dừng máy

Dành cho xe mô - tô 4 thì

Castrol Activ 4T với các phân tử bảo vệ chủ động bám chặt vào các thành phần thiết yếu của động cơ, giúp bảo vệ động cơ xe liên tục ngay khi dừng máy.

Bình luận